HIPOTĒKU BANKAS FINANSĒJUMS BIZNESAM UN TĀ TĀ DARBĪBAS ATTĪSTĪBAI

mikrokredītsJa nepieciešami finanšu līdzekļi, kas dos iespēju virzīt biznesu vai izvērst līdzšinējo, lietderīgs risinājums ir Hipotēku bankas piedāvātais finansējums uzņēmuma attīstībai. Bankas mikroaizdevuma programmas finansējumu var atbalstīt  apgrozāmiem līdzekļiem un nepieciešamajām investīcijām. Par galvotāju šim biznesa finansējumam ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieks. Hipotēkas bankā mikrokredīta ilgums ir pieci gadi. Lielākā iespējamā piešķirtā finansējuma summa ir līdz 10 000 latu  jeb 14 228.72 eiro, taču apgrozāmiem naudas resursiem līdz 5000 latu (7 114,36 EUR).

Finansējuma biznesam apstiprināšanas nosacījumi
Mikrokredīts ir vienas reizes Hipotēku bankas piešķirts finansējums biznesa attīstīšanai. Kredīta atmaksas termiņš ir līdz pieciem gadiem un tam var pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem:
*peļņa no saimnieciskās darbības (neto) nav lielāka kā 1.4 milj. latu, kas ir 1 992 020.53 eiro;
*pilnas slodzes uzņēmumā nav vairāk par 10;
*kopējā parādu summa nesastāda vairāk par 71 143.59 eiro jeb 50 000 LVL (Hipotēku un citās bankās, kā arī finanšu institūcijās;
*uzņēmumam nav parādsaistības VSAOI un ir brīvi no nodokļu parādiem.
Mikrokredītu uzņēmumam var noformēt arī topošie uzņēmēji, kam pēc Hipotēku bankas pozitīva lēmuma par finansējuma piešķiršanu 2 mēnešu laikaposmā jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Hipotēku bankas mikroaizdevums ir ļoti būtisks, jo biznesa finansējuma programmas ietvaros aizdevumus piešķir gan apgrozāmiem līdzekļiem, gan investīcijām. Kopējais Hipo.lv mikrokredītu programmas finansējums mikro aizdevumiem un grantiem ir teju 5 miljoni latu. Par darbības nozarēm, kurās šis aizdevums netiek piešķirts, var apskatīt Hipotēku bankas mājaslapā.
Citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Valūtu darījumi, privatizācijas sertifikātu pakalpojumi, HipoNet internetbanka un citi Hipotēku bankas pakalpojumi
Visiem Hipotēkas bankas klientiem, kam bankā pašlaiks ir kredītsaistības ,var izmantot valūtas konvertācijas pakalpojumu. Hipotēku banka piedāvā arī dokumentārās operācijas pakalpojumu, kas lietderīgi uzņēmumiem ar starptautiskās vai lokālās tirdzniecības komerciju. Bankas zinātāji pārvaldīs akreditīvu, dokumentārā inkaso un bankas garantijas. Hipotēku bankas klienti var izmantot privatizācijas sertifikātu pakalpojumus: pagaidu un atkārtota privatizācijas konta atvēršana, uzņēmumiem atvērt privatizācijas sertifikātu izsoles tirdzniecības un ieguldījumu kontus. Papildus pakalpojums Hipotēku bankas klientiem ir zemes izpirkuma līgumu slēgšana ar bijušajiem zemes īpašniekiem vai to mantiniekiem . Iegriezies http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/mikrokreditesanas_programma, lai uzzinātu visu par mikrokreditēšanas programmu.