56% Latvijas iedzīvotāju savu dzīvesveidu vērtē kā kopumā veselīgu

veseligs dzivesveidsKādi apstākļi definē veselīgu dzīvesveidu un kā noteikt, cik veselīgi kopumā dzīvo Latvijas iedzīvotāji? Šogad veiktais “Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss” pētījums palīdz izprast Latvijas iedzīvotāju tendences dažādu veselīgu un neveselīgu ieradumu ievērošanā un atklāj, ka 56% par savu dzīvesveidu izsakās kā par kopumā veselīgu.

Viens no soļiem veselīga dzīvesveida uzsākšanā un ievērošanā ir pašu cilvēku izpratnes veicināšana par to, kādi apstākļi to patiesībā nosaka. Tieši tādēļ  divu aptieku – “Apotheka” un “Mana Aptieka” – pētījuma mērķis ir gan iegūt uzticamus datus, gan arī veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Šajā gadījumā pētījumā tika iekļauti četri svarīgi aspekti: atkarības, uzturs, fiziskās aktivitātes un sports.

Aplūkojot šīs kategorijas atsevišķi, 44% no aptaujātajiem uzskata, ka veic fiziskās aktivitātes pietiekoši, tomēr lielākā daļa – 52% – tomēr atzīst, ka varētu sportot vairāk. Jautāti par kaitīgajiem ieradumiem, 49% no respondentiem apgalvo, ka nesmēķē un cenšas neuzturēties vidē, kas ir piesmēķēta. Arī alkoholu nekad par daudz nelieto mazāk kā puse jeb 48%.

Kā redzams, veiktajā aptaujā liela loma bijusi arī pašvērtējumam, un, izvēloties starp to, vai viņu piekoptais ir “veselīgs dzīvesveids”, “drīzāk neveselīgs” vai “ļoti neveselīgs”, 56% ir norādījuši uz to, ka tas ir veselīgs, 34% pēc viņu domām dzīvo drīzāk neveselīgi, bet 4% – ļoti neveselīgi. Jācer, ka pēdējiem godīgs novērtējums varētu būt pirmais solis tālākajā ceļā uz ieradumu maiņu.

Vēl veselības indekss atklāj, ka 56% Latvijas iedzīvotāju ir draugos ar ūdeni jeb patērē vismaz vienu līdz pusotru litru ūdens dienā. Tomēr satraucošs ir fakts, ka 51% respondentu atzinis, ka viņu veselības problēmas apgrūtina ikdienas dzīvi, kamēr 48% šādu problēmu nav. Lai plašāk izprastu situāciju, noteikti vērtīga būtu arī padziļināta šo datu analīze, tomēr ir skaidrs, ka šobrīd cilvēkiem ir nepieciešamas zināšanas par to, kā dzīvot aktīvi un veselīgi, lai neiedzīvotos hroniskās kaitēs, kuru pamatā mēdz būt fizisko aktivitāšu trūkums, kaitīgi ieradumi vai neveselīgs uzturs.

Veselības indekss nav plānots kā vienreizējs pasākums – ir skaidrs, ka tendences sabiedrībā mainās, tādēļ tās ir noderīgi aplūkot ik gadu. Jācer, ka, pateicoties arvien plašāk pieejamajai informācijai par veselīgu dzīvesveidu un tā nozīmi ilgas un laimīgas dzīves nodrošināšanā, tā piekritēju skaits turpmāko gadu laikā vien augs.

Tags: ,