A kategorija

autoskola presto a kategorijaA kateogorijas tiesības nozīmē atļauju pārvietoties uz motocikla, bet A kategorija iedalās šādās apakšgrupās :

 1. A1 motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda līdz 11kilovatiem (15 zirgspēki)
 2. A2 — motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kilovatus, jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,2 kilovatus uz kilogramu un kuri nav atvasināti no transportlīdzekļiem, kuru jauda ir vairāk nekā divas reizes lielāka;
 3. A — motocikli, kā arī tādi tricikli, kuru jauda pārsniedz 15 kilovatus.

Katrai A kategorijas apakšgrupai ir noteikts vecuma ierobežojums, kad var sākt kārtot un kad iegūt motocikla tiesības. A1 motocikla tiesības var iegūt no 16 gadu vecuma, A2 motocikla tiesības iespējams iegūt no 18 gadiem, bet A kategorijas tiesības var iegūt no 24 gadiem, sākot mācības 22 gadu vecumā. A2 kategorijas gadījumā, pēc 2 gadu stāža var kārtot valsts eksāmenu un iegūt A kategorijas motocikla tiesības. Saskaņā ar LR likumdošanu, lai iegūtu A kategorijas tiesības ir jānoklausās teorijas kurss par Ceļu Satiksmes noteikumiem, drošu braukšanu un jāiziet pirmās palīdzības apmācība. Teorijas eksāmenu Ceļu satiksmes un drošības direkcijā (CSDD) var kārtot pēc teorijas eksāmena nokārtošanas autoskolā.

Lai iegūtu A kategorijas tiesības, ir jārēķinās ar šādām CSDD noteiktām izmaksām :

-Braukšanas mācību atļauja: 6.16 EUR

-Valsts teorijas eksāmens: 12.63 EUR

-Valsts braukšanas eksāmens: 46.37 EUR

-Tiesību izsniegšana 22.05 EUR

Lai gan motocikla tiesības prasa ieguldīt līdzekļus un daudzi šo uzskata par dārgu procesu, vēlāk šis lēmums atmaksājas, jo motocikli ir ekonomiskāki nekā mašīnas un bieži ietaupījums ir divkārtīgs – savukārt laika ietaupījums ir pat desmitkārtīgs. Lai sāktu mācīties braukt ar motociklu, nav jāsteidzas uzreiz ar pilnīgi visa ekipējuma iegādi. Instruktoram ir dažādas ķiveres, kuras nodarbību laikā būs pieejamas. Tomēr jāatceras, ka drošība jāliek pirmajā vietā – labāk iegādāties arī cimdus, ceļu sargus, vilkt piemērotu apģērbu un apavus, lai līdz minimumam samazinātu iespēju savainoties.

A kategorijas tiesības iegūst izpildot divus posmus, kuros iekļauts gan teorijas eksāmens, gan vadīšanas eksāmens. Lai iegūtu motocikla tiesības, ir jāsāk ar teorētiskā eksāmena kārtošanu. Teorētiskais eksāmens ir datorizēts. Pirms eksāmena eksaminējamais CSDD inspektoram uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Inspektors paskaidro eksāmena norises kārtību un atbild uz jautājumiem. Teorētiskais A kategorijas eksāmens katram jākārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Ja šī prasība pēc inspektora aizrādījuma atkārtoti netiek pildīta, pārkāpēju izraida no eksāmena kārtošanas telpām.

Eksāmens sākas ar iepazīšanās daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem. Eksaminējamajam jāatbild uz 30 jautājumiem. Lai tuvinātu situāciju reālajai lēmuma pieņemšanai ceļu satiksmē, uz visiem eksāmena jautājumiem jāatbild pēc kārtas – nevienu eksāmena jautājumu nevar izlaist, jo, iegūstot motocikla tiesības un piedaloties satiksmē, lēmums ir jāpieņem uzreiz. Atbilžu sniegšanai dotais laiks ir 30 minūtes, ko piefiksē dators. Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datora programma. A kategorijas teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja nepareizi atbildēto jautājumu skaits nepārsniedz trīs jautājumus. Ja eksāmens ir nokārtots, inspektors informē par pieteikšanos vadīšanas eksāmenam, kurš ir otrais posms, kas jāizpilda, lai iegūtu A kategorijas tiesības. Pēc eksāmena kļūdas tiek parādītas datora monitorā. Inspektors tās pēc eksaminējamā lūguma izskaidro. Atkārtots teorētiskais eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākamajā darba dienā.

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos. A kategorijas eksāmenu iespējams kārtot tikai laika periodā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim. Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.

Daudzus pārbaudījuma kārtotājus uztrauc jautājums par to, kā pareizi sagatavoties A kategorijas CSDD braukšanas eksāmenam. Ne visiem ir dota spēja saglabāt vēsu prātu paaugstināta stresa situācijās – to spēj tikai aptuveni 4 % no visiem eksāmena kārtotājiem, Tāpēc zinoši instruktori dažas dienas pirms eksāmena iesaka sevi nenogurdināt un kārtīgi izgulēties, tādējādi sagatavojoties eksāmenam psiholoģiski. Jāatceras, ka stresu eksāmena dienā izjūt gandrīz visi un arī instruktori to apzinās.

Kārtojot  A kategorijas tiesības, pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors vērtē eksaminējamā prasmi pārbaudīt motociklu, lūdzot veikt vienu no šādām pārbaudēm:

 1. Paskaidrot riepu protektora zīmējuma augstuma pārbaudi, galvenos iespējamos riepas defektus un bīstamību, braucot ar riepām, kurām nodilis protektors;
 2. Paskaidrot, kā pārbaudīt gaisa spiedienu riepās, paskaidrot pārāk liela vai pārāk maza gaisa spiediena negatīvās sekas, paskaidrot spieķu spriegojuma un riteņu gultņu brīvkustības pārbaudi;
 3. Paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzeses sistēmā vai īpatnības, kas jāievēro, braucot ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar gaisa dzeses sistēmu;
 4. Paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt eļļas līmeni motora karterī, paskaidrot noteiktās sajaucamās degvielas un eļļas attiecības neievērošanas sekas, kā arī nosaukt šo attiecību (ja transportlīdzeklim ir divtaktu motors);
 5. Paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt bremžu šķidruma līmeni (ja transportlīdzeklim ir hidrauliskā bremžu sistēma);
 6. Ieslēgt ārējās apgaismes ierīces, avārijas gaismas signalizāciju un skaņas signālu, pārbaudīt to darbību;
 7. Norādīt kontroles mēraparātu panelī esošos mēraparātus un signālspuldzītes, paskaidrot to nozīmi;
 8. Paskaidrot, kā pārbaudīt ķēdes vai siksnas spriegojumu, nepareiza spriegojuma negatīvās sekas, galvenos iespējamos ķēdes defektus vai kardānkrustiņu tehniskā stāvokļa un brīvkustības pārbaudi.

Ja eksaminējamais neizpilda, neprecīzi izpilda vai nepilnīgi izskaidro uzdoto jautājumu, tiek piešķirts vērtējums – viena nenozīmīga kļūda.

Otrais vadīšanas posms, kas jānokārto, lai iegūtu A kategorijas tiesības, ir figūras. CSDD inspektors vērtē eksaminējamā prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras:

1.„Iestumšana gabarītvārtos” – saglabājot līdzsvaru, no apzīmēta sākumstāvokļa atpakaļgaitā iestumt motociklu gabarītvārtos, kur uzlikt motociklu uz stāvbalsta, kā arī izstumt motociklu no gabarītvārtiem līdz apzīmētajam sākumstāvoklim;

2.“Astotnieks” – saglabājot līdzsvaru un vienmērīgu braukšanas ātrumu, izbraukt figūru. Iebraucot figūrā un izbraucot no tās, ar roku jārāda pagrieziena signāls;

3.“Laipa” – saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, ar vienmērīgu ātrumu pārbraukt pāri laipu aizvietojošam elementam;

4.“Čūska”- saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, vispirms secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt šos figūras elementus;

5.„Izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot” – braucot bez bremzēšanas ar ātrumu aptuveni 50 km/h (2. vai 3. pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, pie pirmā figūras elementa sagāzt motociklu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām;

6.„Izvairīšanās no šķēršļa bremzējot” – braucot ar ātrumu aptuveni 50 km/h, ne vairāk kā 7m pirms pirmā figūras elementa sākt bremzēšanu, pie pirmā figūras elementa sagāzt motociklu pa kreisi, apbraukt figūras otro elementu un atgriezties iepriekšējā braukšanas virzienā, neizbraucot no figūrai noteiktām robežām;

7.“Stoplīnija” – braucot ar ātrumu aptuveni 50 km/h, noteiktā vietā sākt bremzēšanu un pilnīgi apturēt motociklu pirms stoplīniju aizvietojošā elementa apstāšanās zonas robežās;

8.”Slaloms”- braucot ar ātrumu aptuveni 30 km/h (2. vai 3. pārnesumā), saglabājot līdzsvaru un kontrolējot motociklu, ar vienmērīgu ātrumu secīgi gar labo un gar kreiso pusi apbraukt pārējos figūras elementus.

Ja ar otro mēģinājumu figūra netiek izpildīta vai rodas situācija, kas var radīt tiešus draudus satiksmes drošībai, eksāmens nav nokārtots un motocikla tiesības nav iegūtas.

Noslēdzošais posms, lai iegūtu A kategorijas motocikla tiesības, ir braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē eksaminējamā iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt motociklu reālā ceļu satiksmē, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un satiksmes drošības prasības. Nozīmīgākais faktors, kurš uztrauc eksāmena kārtotājus, ir kādas trešās personas klātesamība – šajā gadījumā tas ir CSDD inspektors, kurš pārbauda apgūtās prasmes un iemaņas motocikla vadīšanā. Rīkojies atbilstoši eksāmena norises kārtībai, izpildi inspektora instrukcijas, brauc uzmanīgi un ievērojot ātruma ierobežojumus. Inspektora interesēs nav nevienu izgāzt eksāmenā – turklāt, ja kursants pārzina vajadzīgos ceļu satiksmes noteiktumus un pietiekamā līmenī ir attīstījis braukšanas prasmes, izgāzties un neiegūt motocikla tiesības, ir praktiski neiespējami.

Rīkojumus par braukšanas manevriem, sekojot A kategorijas eksāmena kārtotājam automašīnā, dod CSDD inspektors, izmantojot rāciju, kuras uztvērējs iebūvēts motociklista ķiverē. CSDD Rīgas nodaļā eksāmena kārtotājiem nodrošinātas iespējas sazināties ar inspektoru abpusēji, izmantojot ķiverē iebūvētu mikrofonu. Inspektoram rīkojumi jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Kārtojot A kategorijas tiesības, dot tādus rīkojumus, kurus izpildot, jāpārkāpj ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts. Šis posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām. Lai iegūtu motocikla tiesības, braukšana ceļu satiksmē nedrīkst būt mazāka par 25 minūtēm.

A kategorija paredz, ka vadīšanas eksāmena laikā pieļautās kļūdas tiek iedalītas pēc šādām pakāpēm:

 1. Nenozīmīgas kļūdas -  kuras neietekmē satiksmes drošību;
 2. Vidēji smagas kļūdas - kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;
 3. Bīstamas kļūdas - kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors ir tiesīgs pārtraukt eksāmenu.

Pēc vadīšanas eksāmena CSDD inspektors:

 1. Informē par eksāmena rezultātu un izskaidro pieļautās kļūdas;
 1.  Lūdz ar parakstu protokolā apliecināt to, ka esat iepazīstināts ar A kategorijas eksāmena rezultātu; Jūs tam piekrītat un Jums ir izskaidrotas kļūdas (ja nepiekrītat vērtējumam, inspektors paskaidro pārsūdzēšanas kārtību);
 2. Izsniedz vadīšanas eksāmena protokola kopiju.

Vadīšanas eksāmens ir nokārtots, ja tajā nav pieļautas bīstamas kļūdas, vairāk kā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk kā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas. Eksāmens nebūs nokārtots arī, ja pieļautas vairāk nekā piecas nenozīmīgas kļūdas. Tātad, visos iepriekšminētajos gadījumos A kategorijas tiesības nav iegūtas.

Pēc eksāmena sekmīgas nokārtošanas CSDD nodaļā tiek izsniegta vadītāja apliecība. Ja eksāmens nav nokārtots, atkārtots vadīšanas eksāmens, lai iegūtu motocikla tiesības, ir pieļaujams ne ātrāk kā nākamajā darbdienā. Vadīšanas eksāmena norise tiek filmēta. Ja persona nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam un nav ieguvusi motocikla tiesības, viena mēneša laikā pēc eksāmena var pārsūdzēt vērtējumu, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD. Pēc iesnieguma saņemšanas persona 30 dienu laikā tiek rakstiski informēta par pārbaudes rezultātiem. Pieteikties atkārtotam A kategorijas eksāmenam var tikai pēc pieņemtā lēmuma saņemšanas