Kvalitatīvi juridiskie pakalpojumi

juridiskie pakalpojumi consilium.lvAtsevišķām situācijām vajadzīga tieslietu struktūras iemaņas un konkrēts tiesiskais risinājums, kuru pārzina vienīgi labi informēti un kompetenti eksperti. Efektīvi juridiskie un grāmatvedības risinājumi privātpersonām un komercdarbības sfērā.

Individuālā pieeja un kvalitatīva pakalpojuma izpildīšana, arī efektīvs atrisinājums juridiska rakstura jautājumu risināšanā.

1. Tiesvedība un klienta interešu pārstāvība

Juridisko pakalpojumu pamatā ir klientu un uzņēmumu interešu aizstāvniecība ar dažādām institūcijām, fiziskajām personām, kā arī citiem. Juridiskās sfēras speciālisti noformēs vajadzīgo dokumentāciju pilnvērtīgai pārstāvībai krimināllietās, civillietās u.tml. Tāpat arī klientam sagatavos prasības pieteikumu tiesvedībai attiecīgi reglamentam.

2. Komercijas dokumentācija un reģistrēšana

Juristi sagatavos nepieciešamos dokumentus Uzņēmuma reģistrā formalitāšu kārtošanai. Kā piemēram, uzņēmuma dibināšanas dokumentācijas izveidošana un reģistrēšana. Komercdarbības pakalpojumos ietverti arī statūtu izmaiņu noformēšana atbilstoši reglamentam: izmaiņas juridiskajā adresē, pamatkapitālā vai uzņēmuma personāla skaitā u.c.

3. Firmas lietvedība un līgumi

Kvalitatīvi un efektīvi risinājumi tādu līgumu kā nomāšanas, laulību, aizdevuma, klientu u.c. līgumu un firmas dokumentācijas noformēšanā. Izmantojot tiesisko pakalpojumu firmas, aiztaupīsi iespēju turpmāk saskarties ar neprecīziem un neatbilstoši valsts normatīvajiem aktiem noformētiem līgumiem vai iestādes dokumentiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS GRĀMATVEDĪBAS PĀRVALDĪŠANA

VID, Centrālā statistikas pārvalde, bankas – ar šīm pārvaldēm aktīvi sazinās uzņēmuma grāmatveži, sagatavojot pieprasītos naudas plūsmas kopsavilkumus, darbinieku uzskaiti, algām un sagatavojot kompāniju auditam.

Firmu piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi sniegs izdevību skaidri virzīties uzņēmuma plānu realizēšanai.