Loģistikas un kravu pārvadājumu nozare

sonora.lv loģistika latvijaLoģistika.

Daudzi būs dzirdējuši jēdzienu „loģistika”, bet tādu īstu skaidrojumu tam, kas tas ir un ar ko tā nodarbojas, nemaz tik daudzi nav informēti. Varam paskaidrot – loģistika ir notikumu ķēde, kas pēc iespējas lētāk, ērtāk kā arī kvalitatīvāk, palīdz ražošanas gala produktam no ražošanas pirmsākuma tikt līdz patērētājam. Tā tikai varētu šķist, nav nekas sarežģīts – izstrādā preci un sūti veikalam, taču tik viegli tas nebūt nav iespējams. Loģistika ietver sevī vairākus notikumus, tajā skaitā kravu pārvadājumus, transporta pakalpojumus, konteineru pārvadājumus, noliktavas servisu kā arī līdzīgi organizētus procesus. Loģistikas speciālists ir cilvēks, kurš pārzina visus šos procesus kā arī īsteno izstrādātajam produktam atbilstošu ceļu pie patērētāja. Šodienas ekonomikas apstākļos veiksmīga loģistika spēj nodrošināt progresīvu uzņēmuma izaugsmi un lielisku konkurenci tirgū. Mūsdienās tā ietver teju visas nozares, kas iesaistītas preces ražošanā, ne tikai preces izveidē, pārvadāšanā un uzglabāšana.

Loģistikas lietpratēji un darbības virzieni.

Lai vienkāršāk varētu izprast to, kas īsti ir loģistika, varam paskaidrot – loģistikas ekspertam jābūt spējīgam nodrošināt, lai vairākas vajadzīgās lietas ir vajadzīgajā vietā īstajā vietā un laikā, vajadzīgajā daudzumā un arīdzan par piemērotāko cenu. Tas nozīmē, ka speciālists ir zinošs gan par kravas transportlīdzekļiem, noliktavām, transporta pakalpojumiem gan sauszemes, gan jūras ceļos. Loģistikai vienmēr ir dažādi darbības novirzieni, kas nodrošina visu darbību izpildi, tā, lai gala iznākums varētu būt novērtējams ar plus zīmi: • Iepirkšanas loģistika – nodrošina visu noteikto izejvielu piegādāšanu pie ražotāja produkta izstrādei; • Ražošanas loģistika – uzrauga visu, kas saistīts ar ražošanu – plāno tehnoloģisko procesu, organizēšanu, koordinē un regulē dažādas darbības, lai apmierinātu patērētāja vajadzības un izpildītu kompānijas ieceres; • Sadales loģistika – virza gatavo preci līdz lietotājam; • Servisa loģistika – rūpējas par un ap pakalpojumiem, kas apmierina patērētāja vajadzības pirms kā arī pēc produkta iegādes.

Loģistikas darbību izpilde firmā.

Protams, ka loģistikas eksperts vienmēr ir viens no tiem, kurš nodrošina visu notikumu gaitu, bet tas vienmēr ir tikai viens no ķēdes posmiem. Lai veicinātu sekmīgu saražotā nokļūšanu pie pircēja, jāpielieto atsevišķi citi servisi un pakalpojumi. Kā , piemēram, ir jāmin transportēšana kā arī pārvadājumi, pasūtījumu apstrādāšana un to realizācija, krājumu vadība, kas padara mazākus to lielumus, taču nodrošina arī nemitīgu ražošnas procesu, bez tam noliktavas pakalpojumi ir un būs svarīga loģistikas procesa sastāvdaļa. Kā piemēram, kad jānodrošina kravas nogādāšana uz Britu salām un tiks lietots jūras transporta servisi, tad loģistikas speciālistam ir jāatrod visi piemērotie resursi, lai šis process būtu ātrs, lēts, izdevīgs un kvalitatīvs. Bet, kravas pārvadāšana mūsu valstī un tuvākajās valstīs, visbiežāk tiek nodrošināti ar kravas automašīnu pa sauszemes ceļiem. Loģistikas pakalpojumi var būt pieejami atsevišķos uzņēmumos, kas piedāvā to kā savu produktu un ar loģistikas pakalpojumierm var nodarboties pat īpašas, ražotnē izveidotas nodaļas, taču tas būs novērojams salīdzinoši liela izmēra uzņēmumos un koncernos, kas ražo lielu daudzumu dažādu produktu, kas izdevīgi jāaizved līdz patērētājam. Loģistikas uzņēmumi ir ļoti populāri pakalpojumu sniedzēji kā arī kravu pārvadājumi Latvijā vienmēr būs aktuāli, tāpat arī kā pārvadājumi uz Angliju vai kādu citu Eiropas vai pasaules vietu, jo atsākas attīstīties ražošana ne vien vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.