Mūsdienīga ainavu arhitektūra ir līdzsvars apkārtējā vidē

Ainavu arhitektūra ir redzama mums visapkārt. Tā galvenokārt ir saistīta ar zemes formām un tās funkcionalitāti. Mūsu parku, lielceļu, tuvākās apkaimes, pilsētas laukumu, dārzu, zoodārzu un citu objektu pievilcība un lietderība tiešā veidā atspoguļo dizaina un plānošanas funkcijas, ko veic ainavu arhitekti, lai sasniegtu vislabāko un optimālāko zemes resursu izmantošanu. Apvienojot mākslu un zinātni tiek veidoti plāni un radīti projekti, kas rada līdzsvaru starp cilvēku vajadzībām un vides ierobežojumiem.  

 

 

Pamatā šīs profesijas pārstāvju ikdiena ir saistīta ar dizaina plānošanu dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības, institucionālajām un sabiedriskajām platībām. Tas sevī ietver vietas analīzi, dizaina attīstības koncepciju izstrādi, cieto un mīksto virsmu līdzsvara veidošanu iekštelpās un ārējās platībās, celtniecības un augu materiālu atlasi, detalizētu būvniecības plānu sagatavošanu un līgumu slēgšanu. Dažos gadījumos ainavu arhitektūra var ietvert arī turpmākas apkopes plānošanu, būvniecības uzraudzību un arī pēc būvniecības analīzi.

Tā kā arvien lielākas sabiedrības daļas un arī dažādu profesiju pārstāvju uzmanība tiek pievērsta ekoloģijas un vides saglabāšanas jautājumiem, tad arī mūsdienīga ainavu arhitektūra nozīmē līdzsvara atrašanu starp cilvēkiem un dabisko vidi. Būtiska ir tādas dizaina politikas veidošana, kas nodrošina piemērotu un videi draudzīgu projektu attīstību, tostarp, pielietojot bioinženierijas zināšanas. Ja palūkojamies uz pasaules lielākajām industriālajām pilsētām, kurās ir augsts vides un gaisa piesārņojuma līmenis, tad ir iespējams tajās atrast burvīgus parku un dārzu ainavu arhitektūras paraugus, kas kalpo kā zaļās dabas oāzes. Šādā veidā nozares profesionāļi veicina tā saukto zaļo domāšanu, aicina cilvēkus novērtēt dabu, kas ir tiem apkārt un vairāk saudzēt to.

Lai nodarbotos ar ainavu arhitektūru, ir jābūt plašām zināšanām dažādās jomās, kā, piemēram, botānika, dārzkopība, māksla, arhitektūra, industriālais dizains, vides psiholoģija, ģeogrāfija un ekoloģija. Ir jāspēj redzēt kopējā aina, kā arī saskaņot konkrēto vietu, tās formas un apkārtējo vidi ar funkcionalitāti un arī ilgtspējas jautājumiem. Dažādiem objektiem ir atšķirīgas vajadzības, un arī atšķiras tā gala patērētāji. Rūpnieciskās platības prasīs citādākus risinājumus, nekā tas būs pilsētas parka vai bērnu laukuma gadījumā. Līdz ar to, nav svarīgi tikai tas, lai gala rezultāts izskatās labi, bet arī, lai īstenotais projekts ir ērts, saskan ar apkārt esošajiem objektiem un spēj saglabāt savu sākotnējo mērķi. Ja izdodas apvienot šos elementus, tas liecina par augstu speciālistu profesionalitāti, un izveidotais projekts kalpo ne tikai kā baudījums acīm, bet arī kā sabiedrībai noderīgs objekts, kas iekļaujas apkārt esošajā vidē un papildina to.

Tags: