Tālmācība – “Mana vidusskola”

TalmacibaTālmācība ir mācību forma, kas piemērota cilvēkiem, kuri savas ikdienas gaitās nespēj atrast laiku, lai mērotu ceļu uz izglītības iestādi – pamatskolu, vidusskolu vai augstskolu. Kā arī, tālmācību izvēlas gadījumos, kad pietrūkst ne tikai laiks, ko veltīt tradicionālajām mācībām skolas solā, bet arī personas iespējas pārvietoties ir ierobežotas.

Tālmācība ikvienam skolēnam ļauj apgūt mācību vielu, atrodoties jebkurā pasaules nostūrī, kur vien pieejama piekļuve internetam. Tas nozīmē, ka tālmācības skolēni nav ierobežoti un “piesaistīti” vienai konkrētai vietai savas izglītības iestādes tuvumā – mācību laikā iespējams brīvi ceļot, izvēloties mācībām vēlamu vidi. Viss, kas mācību procesā nepieciešams – dators, planšetdators vai viedtālrunis.

Privātā Tālmācības vidusskola “Mana vidusskola” savu skolēnu pulkā uzņem cilvēkus jebkurā vecumā, ar dažādām nodarbošanām, aizņemtības pakāpi un ikdienas ritmu – skolēnus, kuru interesēs ir iegūt kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību un saņemt atestātu, kas būtu līdzvērtīgs jebkuras citas, tradicionālās izglītības iestādes, izsniegtajam dokumentam par vidusskolas izglītības iegūšanu.

Privātā Tālmācības vidusskola “Mana vidusskola” nodrošina visu mācībām nepieciešamo – materiālus, videolekcijas, pārbaudes darbus, ieskaites un eksāmenus, kā arī konsultācijas, kuras tiek piedāvātas gan neklātienē, gan klātienē – gan grupā, gan individuāli. Izglītības iestāde saviem skolēniem sniedz individuālu attieksmi – tas nozīmē, ka mācību vielas temps tiks piemērots katra skolēna spējām, lai ikvienam gala rezultāts vainagotos ar atestāta iegūšanu.

Skolēniem, kuri izvēlējušies mācīties tālmācībā, ir jāpiemīt spējai mācīties pastāvīgi un plānot savu ikdienu tā, lai tajā atrastos arī laiks, ko veltīt mācību vielas apguvei, pārbaudes darbu rakstīšanai un, nepieciešamības gadījumā, arī komunikācijai ar skolas personālu, skolotājiem. Tālmācības skolas skolēni ir tie, kuri nosaka savu mācību laiku un intensitāti – kad mācīties, cik ilgi to darīt, cik daudz apgūt.

Tālmācība – “Mana vidusskola” – skolēniem, kuri vēlas pilnveidot un iegūt jaunas zināšanas, kas veicinās ne tikai personības, bet arī karjeras izaugsmi. Izvēlies mācībām visērtāko formu, kas neliks atteikties no ierastās ikdienas un nodarbošanās. Mācies tālmācībā un apvieno mācības gan ar darbu, gan atpūtu, gan hobiju vai ģimenes dzīvi!

Tags: , ,